Aizvērt
Izvēlne
Latviešu

Reģistrācija

Ja esi reģistrēts lietotājs, autorizējies!

Reģistrācija ir nepieciešama, lai pacientiem nodrošinātu drošus ārstniecības pakalpojumus un nepārprotamu pacientu identifikāciju visā ārstniecības procesa laikā

Reģistrējies izmantojot savu digitālo identitāti (e-ID, eParaksts Mobile vai SmartID)