Aizvērt
Menu
Kontakti
+371 66333333, + 371 29334224

Tija VanagaTija Vanaga

Strādā Capital Clinic Riga


Tija Vanaga

Psihoterapeite ar 24 gadu darba stāžu

 • gadā absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmijas Ārstniecības fakultāti
 • gadā - specializācija narkoloģijā
 • gadā - apmācība grupu analītiskajā psihoterapijā (Viļņas Universitāte)
 • gadā - apmācība psihodinamiskajā psihoterapijā (Rīgas Stradiņa Universitāte)
 • Kopš 2008.gada - lektore Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) programmā Māszinības, Garīgās veselības aprūpes māsa, studiju kurss "Psihoterapija psihiatrijā" un "Narkoloģija un pacientu aprūpe"
 • Kopš 1998.gada - darbs ārsta praksē psihoterapijā un narkoloģijā

Konsultē un veic psihoterapiju depresijas, trauksmes (uztraukuma), veģetatīvas distonijas, psihosomatisku traucējumu (fizisks diskomforts, t.sk. dažādi simptomi bez objektīvas atrades), izdegšanas sindroma, fobiju (uzmācīgas bailes) gadījumos, seksuālu traucējumu, attiecību sarežģījumu un daudzos citos gadījumos, kad nepieciešams psihoemocionāls atbalsts un/vai psihoterapeitiska ārstēšana.

 

 

Тия Ванага

Психотерапевт с опытом работы свыше 24 лет

 • 1991 г. – окончила лечебный факультет Латвийской медицинской академии
 • 1993 г. – специализация по наркологии
 • 2001 г. – обучение по групповой аналитической психотерапии (Вильнюсский университет)
 • 2002 г. – обучение по психодинамической психотерапии (Рижский университет им. П. Страдыня)
 • С 2008 г. – лектор Рижского университета им. П. Страдыня (РУС): программа «Сестринское дело. Сестра по уходу за психическим здоровьем», студийный курс «Психотерапия в психиатрии» и «Наркология и уход за пациентами»
 • С 1998 г. – работа во врачебной практике по психотерапии и наркологии.

Консультирует и проводит психотерапию в случаях депрессии, тревоги (беспокойства), вегетативной дистонии, психосоматических нарушений (физический дискомфорт, в т.ч. различные симптомы без объективных показателей), синдрома эмоционального выгорания, фобий (навязчивый страх), сексуальных нарушений, осложнения отношений и многих других случаях, когда необходима психоэмоциональная поддержка и/или психотерапевтическое лечение.

 

 

Tija Vanaga

Psychotherapist with more than 24 years of work experience

 • 1991 – Graduated from Medical Academy of Latvia, Medical Doctor's (MD) degree
 • 1993 – Specialization in narcology
 • 2001 – Training in group analytic psychotherapy (Vilnius University)
 • 2002 – Training in psychodynamic psychotherapy (Rīga Stradiņš University (RSU))
 • Since 2008 – Lecturer at RSU, program Nursing, Mental health nurse, course of study "Psychotherapy in psychiatry" and "Narcology and patient care"
 • Since 1998 – Work at medical practice in psychotherapy and narcology

Consults and practices psychotherapy in case of depression, anxiety, dysautonomia, psychosomatic disorders (physical discomfort, including various symptoms without objective findings), burnout syndrome, phobias (obsessive fears), in case of sexual disorders, stranded relations and many other cases, when psycho-emotional support and/or psychotherapeutic treatment are necessary.

Specialitātes

Pieņemšanas laiki

Pakalpojums:
Septembris
Oktobris
26
Prm.
27
Otr.
28
Šodien
29
Cet.
30
Pkt.
01
Sest.
02
Svēt.
03
Prm.
04
Otr.
05
Tr.
06
Cet.
07
Pkt.
08
Sest.
09
Svēt.
Šobrīd visi pieraksta laiki ir aizņemti
Septembris
Oktobris
26
Prm.
27
Otr.
28
Šodien
29
Cet.
30
Pkt.
01
Sest.
02
Svēt.
03
Prm.
04
Otr.
05
Tr.
Šobrīd visi pieraksta laiki ir aizņemti
Septembris
Oktobris
26
Prm.
27
Otr.
28
Šodien
29
Cet.
30
Pkt.
01
Sest.
02
Svēt.
Šobrīd visi pieraksta laiki ir aizņemti

Kur strādā

Capital Clinic Riga

Adrese:
Rīga, Duntes iela 15A, Rīga, Latvija, LV-1005
Tālrunis:
+371 66333333, + 371 29334224